Q-Associates

Q-Associates is een krachtenbundeling van ervaren adviseurs en interim-managers uit de (semi-)publieke sector. We zijn met name actief binnen het onderwijs. Dat doen we al lang, en met heel veel plezier.

Waar we u bij kunnen helpen

Strategieontwikkeling en transformatie

Wij ondersteunen het bestuur en management bij het structureren van complexe vraagstukken met oog voor de verschillende belangen, het (her)definiëren van (kern)taken, het (her)definiëren van de te bereiken doelen, het bepalen van de hoofdroute en de transformatie daarvan.

Fusie en samenwerking

Wij brengen partijen bijeen. Hieronder valt ook de analyse van belangen – gedeelde en eigen belangen – voor de gehele organisatie en onderdelen hiervan vanuit verschillende perspectieven. Van hieruit formuleren wij onze adviezen. Ook bij dit proces kunnen wij begeleiding op maat bieden.

Interim- en projectmanagement

Voor tijdelijke invulling van bestuur/hogere managementfuncties en het op interim basis realiseren van doorbraken in vastgelopen organisaties, bent u bij Q – Associates aan het juiste adres. Wij realiseren voor u projecten of programma’s, vaak in nauwe samenwerking met interne projectmedewerkers.

Effectiever en efficiënter opereren

Aan de hand van een analyse van uw businessmodel en beleidsvoornemens kunnen wij aanbevelingen doen om uw organisatie of bepaalde onderdelen hiervan effectiever en efficiënter te laten werken. Zowel operationeel (operational excellence) als maatschappelijk. Dit zal resulteren in een betere verhouding tussen prijs en prestatie.

Governance en besturing

Wij lichten organisaties door op hun structuur en werking. Wij kijken daarbij naar de inrichting van de organisatie, de topstructuur, de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd en naar het toezicht. Wij komen met concrete adviezen en helpen u die te realiseren.

Coaching en begeleiding

Wij coachen en begeleiden individuele bestuurders en managers met als doel hen effectiever te laten functioneren. Wij ondersteunen management- en projectteams niet alleen inhoudelijk maar ook procesmatig zodat zij doelgerichter kunnen opereren.

Samen hebben wij meer dan 100 jaar advies- en managementervaring in de (semi) publieke sector met aantoonbare kennis, een groot netwerk én partners waarmee wordt samengewerkt.

Wij zijn nuchter, zakelijk, maar met hart voor de publieke zaak en maatschappelijk betrokken.

Hulp bij totale proces

We kunnen u helpen bij het totale proces, van zorgvuldig in kaart brengen van een specifiek vraagstuk tot en met implementatie van de juiste oplossing. Wij onderzoeken, analyseren, adviseren en implementeren. Bij iedere opdracht selecteren wij de professional die het beste past bij de opdracht en uw organisatie.

Altijd de beste oplossing

Wij hebben over veel onderwerpen een onderbouwd standpunt. Dat standpunt is gebaseerd op analyse en jarenlange ervaring. Als een standaard- of voor de hand liggende werkwijze niet leidt tot de beste oplossing, dan ontwikkelen wij samen met u een passende oplossing.

Voordeel van samenwerken

De partners van Q-Associates werken intensief samen en bespreken opdrachten en vraagstukken met elkaar. Dat levert een belangrijk voordeel op: u huurt één manager in en u profiteert van de kennis van het hele team!

Actualiteit

De partners van Q-Associates zijn op de hoogte van alle recente ontwikkelingen binnen de (semi-)publieke sector en delen dit nieuws graag met u.

U krijgt wat u vraagt

Wij doen geen concessies aan onze kwaliteit en de verwachtingen die u van ons heeft: als u een senior adviseur of interim-manager wilt, dan zorgen wij voor een zeer ervaren professional met de kwaliteiten die daarbij horen.

Wilt u kennismaken?

Een organisatie leer je niet kennen door erover te lezen. Dat geldt ook voor die van ons. Wilt u ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen? Wij staan altijd open voor een vrijblijvende kennismaking.

Laatste nieuws