Igor van Rooij

Alt Text

Profiel
Igor is zeer gedreven en weet zich snel de context en cultuur van een organisatie of instelling eigen te maken. Hij is een echte bruggenbouwer die diverse belangen kan samenbrengen en is als geen ander in staat draagvlak te creëren bij verandering door leiderschap en authentieke aandacht voor mens en organisatie. Hij is analytisch en heeft een sterke helikopterview. Hij weet als adviseur en procesmanager organisaties van koers te veranderen en is in staat om mens en organisatie in complexe en persoonlijke veranderingssituaties te begeleiden. Hij beschikt over een zeer groot netwerk en is als persoon een gewaardeerde gesprekspartner van veel bestuurders en managers.

Ervaring
Hij heeft zeer ruime ervaring in het onderwijs (mbo, hbo, wo), overheid en consultancy op het gebied van reorganisaties, cultuurveranderingen en project-, proces- en programmamanagement.

Sinds 2008 zelfstandig adviseur met veel diversiteit in opdrachten en vraagstukken. Sterk betrokken bij strategische vraagstukken als fusie en samenwerking, het functioneren, structureren en besturen van organisatie afdelingen en teams en de grotere implementatievraagstukken. 

Specialisme
Resultaat- en oplossingsgericht
Bruggenbouwer, zoekt naar verbinding
Communicatief vaardig
Analytisch, helikopterview
Creëert draagvlak en brengt belangen samen
Hands-on mentaliteit en zelfstarter
Doortastend en overtuigend
Inlevingsvermogen en toekomstgericht

Passie
Organisaties en de betrokkenen die daarin werkzaam zijn écht helpen hun rol steeds beter in te vullen.
Verbinding maken tussen personen & instellingen en organisaties daadwerkelijke de gewenste resultaten laten halen op een efficiënte en effectieve wijze. Blijvende verbetering realiseren door implementeren en doorvertalen van ambities, visie en strategie en extern ingezette veranderingen naar besturing en organisatie.

Kenmerkende recente opdrachten

  • Kwartiermaker & programmamanagement. Voor invoering van nieuwe wetgeving, implementatie van een nieuwe onderwijsvisie of een groot project wordt door instellingen vaak een programma ingesteld. Het programmamanagement heeft de taak de kwaliteit van de implementatie te verbeteren in de organisatie. Igor wordt door CvB’s regelmatig gevraagd als kwartiermaker & programmamanager voor het opzetten van een dergelijk programma.
  • Procesbegeleiding & Fusie. Een tweetal instellingen overwoog onderwijsteams samen te voegen. Zij hebben Igor gevraagd dit fusieproces vorm te geven en te begeleiden. In de afgelopen jaren heeft Igor verschillende van dit soort proces- en samenwerkingstrajecten begeleid in het onderwijs.
  • Strategische verkenning, onderzoek en advies. Een bedrijf en een mbo instelling overwogen om gezamenlijk een nieuwe academy met bijbehorende opleidingen te ontwikkelen. Zij hebben Igor gevraagd een strategische verkenning & marktonderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid en hoe het ontwikkeltraject vormgegeven kon worden. Op basis van de uitkomst hebben de instellingen afspraken met elkaar gemaakt en is het ontwikkeltraject gestart. Instellingen vragen Igor vaker dergelijke strategische verkenningen uit te voeren.
  • Structuur en Besturing. Een samenwerkingsschool van 2 mbo instellingen vroeg zich af hoe de organisatie en met name de bedrijfsvoering het beste kon worden ingericht, ook in vergelijking met andere mbo instellingen. Aan Igor is gevraagd dit onderzoek uit te voeren en hierover advies uit te brengen. Igor heeft de afgelopen jaren met meer dergelijke onderzoek en advies opdrachten gedaan.

Contactgegevens:
i.van.rooij@q-associates.nl
06 – 39 49 47 33