Kernwaarden

Onze standaard

Hoe we werken

Onze standaard

In de relatie adviseur – opdrachtgever werken wij met een duidelijke rolverdeling. Over het algemeen weten onze klanten erg goed wat ze willen bereiken. De weg ernaar toe is vaak veel lastiger te beantwoorden. Wij voegen de juiste proceselementen toe om de inhoud ook daadwerkelijk te laten werken. We volgen dus een ontwikkelaanpak die optimaal effect oplevert voor het commitment in de organisatie.

 

Plezierig

De Q – adviseurs en -managers staan voor een aanpak met humor en gepaste zelfreflectie. We streven naar een open en plezierige setting waardoor het leuk is om met ons te werken. Wij geloven dat een prettige samenwerking een van de belangrijkste voorwaarden is voor een succesvolle samenwerking.

Vertrouwen

Om onze bijdrage maximaal te laten zijn, zult u soms zaken met ons moeten delen die vertrouwelijk van aard zijn. Wij zullen hier te allen tijde uiterst zorgvuldig mee omgaan; uw informatie is bij ons in goede handen.

Transparant

Q – adviseurs en -managers gaan voor maximale transparantie waar het gaat om hun bijdrage. Onze inzet is helder alsook met wie we de primaire opdrachtgever-opdrachtnemer relatie onderhouden.

Eigenzinnig

Wij brengen duidelijk onze mening in. Ook als deze op gespannen voet staat met de heersende opvattingen of gang van zaken. Nieuwe invalshoeken, andere standpunten en visies dagen het bestuur en management juist uit dingen in een ander licht te zien.

Creatief

Out of the box denken kan de effectieve inzet van de adviseur aanzienlijk vergroten. We kijken – met frisse blik – van buiten naar binnen en handelen vanuit dat perspectief. Hierbij verliezen wij het belang van de organisatie zelf niet uit het oog, deze staat voor ons vanzelfsprekend voorop.

Gedreven

Wij zijn zakelijk ingesteld, maar met hart voor de publieke zaak en maatschappelijk betrokken. Vanuit deze houding leveren wij met plezier onze bijdrage. Toegankelijkheid en bereikbaarheid vinden wij hierbij zeer belangrijk.

Verbindend

We brengen stakeholders bij elkaar om processen inzichtelijk te maken en gebruiken daarbij een scala aan collaboratieve technieken en werkvormen om zogenaamde ‘wicked problems’ (netelige vraagstukken of gecompliceerde kwesties) hanteerbaar maken.

Benieuwd hoe we bij u te werk zouden gaan?

Bel ons