Leo van den Hoek

Alt Text

Profiel
Betrokken en gedreven adviseur en procesmanager met grote bestuurlijke ervaring. Onafhankelijk, professioneel en integraal denkend. Sterk in het leggen van relaties en verbanden, het overbruggen van verschillen en het bijeen brengen van belangen. Oog voor het verbinden van strategie en structuren aan werkwijze en mensen. In staat om met bestuurders resultaten te behalen. Gericht op het realiseren van maatschappelijke meerwaarde. Daadkrachtig, onafhankelijk en resultaatgericht. Onderscheidend profiel door een combinatie van ruime kennis van de sectoren onderwijs en zorg. Als persoon een gewaardeerde gesprekspartner van veel bestuurders en managers in deze sectoren. Een uitgebreide kennis van het besturen, richten, vormgeven en inrichten van organisaties.

Ervaring
Meer dan 40 jaar ervaring als adviseur en procesmanager, eerst sinds 1974 als adviseur en partner van KPMG en sinds 2007 als zelfstandig adviseur. Daarnaast jarenlange ervaring als bestuurder in een professionele adviesorganisatie (KPMG) en als bestuurder en toezichthouder van diverse instellingen. Veel diversiteit in opdrachten en vraagstukken. Sterk betrokken bij strategische vraagstukken als fusie en samenwerking, het functioneren van directieteams en de structurering en besturing van organisaties. 

Passie
Organisaties en de betrokkenen, die daarin werkzaam zijn, écht helpen hun maatschappelijke rol steeds beter in te vullen. Efficiency en effectiviteit inzetten om de maatschappelijke uitdaging tot een succes te maken. Verbinding maken tussen personen en instellingen, zodat procesketens tot daadwerkelijke resultaten leiden voor de klanten en de maatschappij. 

Kenmerkende recente opdrachten

  • Het in opdracht van acht hogescholen opzetten en gedurende enkele jaren begeleiden van kennisuitwisseling tussen bestuurders. Resultaat: het op basis van vertrouwen in elkaar diepgaand bespreken van actuele thema’s en uitwisselen van best practices.
  • Het begeleiden van een fusie tussen twee grote ggz-instellingen. Resultaat: voorzitten van het overleg tussen de bestuurders tot het tekenen van een intentieverklaring om tot een besturenfusie te komen. Later is deze ook door de NMa goedgekeurd.
  • Het in opdracht van het programmamanagement MBO15 Kwaliteit de minister van OCW en de besturen van de mbo-instellingen adviseren bij de implementatie van het aktieplan “Focus op vakmanschap”. Resultaat: jaarlijkse rapportages over de voortgang van de implementatie aan de minister en de Tweede Kamer alsmede concrete individuele adviezen aan de instellingen.
  • Het helpen vormgeven van het strategisch beleid in opdracht van een mbo-instelling. Resultaat: een door alle partijen aanvaarde strategie, waarin duidelijke keuzes voor de koers in de komende jaren werden gemaakt.
  • Het in opdracht van een hbo-instelling doorlichten van inrichting en werking van de organisatie in het licht van de realisatie van de strategische koers van de instelling: Resultaat: concrete verbeteradviezen die door de instelling ook zijn geïmplementeerd.
  • Het in opdracht van een jeugdzorg instelling adviseren over de topstructuur van de organisatie. Resultaat: concrete voorstellen inzake het anders inrichten van de topstructuur.
  • Het in opdracht van een grote hbo-instelling onderzoeken van de mogelijkheden om samen met zes andere onderwijsinstellingen vormgeven van nieuwe Associate Degree opleidingen. Resultaat: een formele overeenkomst om tot dergelijke opleidingen te komen.

Contactgegevens:
l.van.den.hoek@q-associates.nl
06 – 51 20 56 82