Services

Helder. Zakelijk. Betrokken.

Q-Associates biedt het volgende aan

Strategieontwikkeling en transformatie

Wij ondersteunen het bestuur en management bij het structureren van complexe vraagstukken met oog voor de verschillende belangen, het (her)definiëren van (kern)taken, het (her)definiëren van de te bereiken doelen, het bepalen van de hoofdroute en de transformatie daarvan.

Fusie en samenwerking

Wij brengen partijen bijeen. Hieronder valt ook de analyse van belangen – gedeelde en eigen belangen – voor de gehele organisatie en onderdelen hiervan vanuit verschillende perspectieven. Van hieruit formuleren wij onze adviezen. Ook bij dit proces kunnen wij begeleiding op maat bieden.

Interim- en projectmanagement

Voor tijdelijke invulling van bestuur of hogere managementfuncties en voor het op interim basis realiseren van doorbraken in vastgelopen organisaties, bent u bij Q – Associates aan het juiste adres. Wij realiseren voor u projecten of programma’s, vaak in nauwe samenwerking met interne projectmedewerkers.

Effectiever en efficiënter opereren

Aan de hand van een analyse van uw businessmodel en beleidsvoornemens kunnen wij aanbevelingen doen om uw organisatie of bepaalde onderdelen hiervan effectiever en efficiënter te laten werken. Zowel operationeel (operational excellence) als maatschappelijk. Dit zal resulteren in een betere verhouding tussen prijs en prestatie.

Governance en besturing

Wij lichten organisaties door op hun structuur en werking. Wij kijken daarbij naar de inrichting van de organisatie, de topstructuur, de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd en naar het toezicht. Wij komen met concrete adviezen en helpen u die te realiseren.

Coaching en begeleiding

Wij coachen en begeleiden individuele bestuurders en managers met als doel hen effectiever te laten functioneren. Wij ondersteunen management- en projectteams niet alleen inhoudelijk maar ook procesmatig zodat zij doelgerichter kunnen opereren.

Ervaren op het gebied van

Met onze associates hebben we flink veel ervaring in uiteenlopende gebieden. Met ons kunt u zowel de breedte als diepte in.

Advies
85%
Projectmanagement
90%
Interim-management
85%
Coaching
75%
Procesmanagement
85%